2010 Goya / Solana. Treball de composició a l’aula de l’EMT de Silla