Fotografies

Les fotografies que publiquem són les dels espectacles més recents. Les fotografies anteriors podeu veure-les a l’apartat >>ARXIU<< o al llibre digitalitzat Un viatge de llarg recorregut, l’EMT de Silla en imatges.